Karriertanács
A társas vállalkozás
Amennyiben úgy érzed, hogy csapatban jobb eredményeket tudnál elérni, és a vállalkozást sikeressé tételéhez, partnerekre van szükséged, társas vállalkozást érdemes alapítanod.
Képzések
Beilleszkedés
Szakmai gyakorlatszerzés
Önéletrajz és kisérő levél
Karrier tervezés
Karrier
JAM -Az életrevaló tudás
Rendhagyó árnyéknap a kaszárnyában
Állásszerzés
Álláskeresési stratégiák
EUkarrier
Európai önkéntes Szolgálat
Programajánló
Január 2021
H K S C P S V
282930311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ebben a hónapban
Állás és karrier
Állásszerzés
Álláskeresési stratégiák
Karriertanács
Karrier szótár
EUkarrier
Pályakezdőknek 2.
Pályakezdők munkatapasztalat szerzési támogatása

Karriertanács Karriertanács
Az egyéni vállalkozás
Munkatársunktól   2006 March 10, Friday  

Az egyéni vállalkozás: a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy üzletszerű - saját nevében és kockázatára, rendszeresen, haszonszerzés céljából folytatott - gazdasági tevékenység. A belföldinek minősülő természetes személy a magyar állampolgárokon kívül lehet például letelepedési, illetve munkavállalási engedéllyel rendelkező bármely személy is. Az, hogy egyéni vállalkozásba kezdj, - a fentiek igyelembevételével - alanyi jogként neked is jár. Az egyéni vállalkozó bármilyen, jogszabály által nem tiltott üzletszerű, gazdasági tevékenységet folytathat. Egyéni vállalkozás vállalkozói igazolvány birtokában gyakorolható. Ez alól kivétel a mezőgazdasági termelőtevékenység és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás végzése, amihez nem szükséges vállalkozóvá válni. Néhány esetben megtagadható a vállalkozási igazolvány kiadása, ha például olyan ember kéri:
  Hozzászólások Nyomtat E-mail PDF
• Aki gazdasági, vagyon elleni vagy a közélet tisztaságát sértő bűncselekmény miatt jogerősen, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek.

• Akit valamely foglalkozástól eltiltottak, mindaddig, amíg a kérdéses tevékenységre a tiltás vonatkozik.

• Aki egyéb jogszabályban - törvény vagy kormányrendelet - meghatározott, a tevékenységére előírt foglalkoztatási tilalom alá esik.

• Aki gazdasági társaságok korlátlanul felelős tagja.(tekintettel az egyéni vállalkozó teljes vagyoni felelősségére, egy betéti társaság beltagja nem alapíthat egyidejűleg egyéni vállalkozást.)

• Nem kaphat vállalkozói igazolványt az sem, akinek korábban kiadott vállalkozói igazolványát azért vonták vissza, mert saját maga, alkalmazottai, illetve segítő családtagja után járó Tb. és nyugdíjjárulékot, vagy adóhátralékát a felszólítás ellenére nem fizette be.

Fontos tudnivalók:

• Az egyéni vállalkozó teljes vagyonával, korlátlanul felel az általa okozott károkért.

• Nem kell munkaadói és munkavállalói járulékot fizetni, de munkanélküli segély sem jár!

• Az egyéni cég - nem egyenlő az egyéni vállalkozással - cégbíróságon bejegyzett vállalkozási forma.

•Természetes személy csak egy egyéni vállalkozást alapíthat, és egyidejűleg nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.

• A vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok megváltozását a változástól számított 15 napon belül be kell jelenteni.

Az ügyintézéshez szükséges iratok

• érvényes személyi igazolvány

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

• adóazonosító jelet tartalmazó adóigazolvány (adókártya)

• társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó igazolvány (TAJ szám)

• tevékenység gyakorlásához eloírt szakképesítést igazoló bizonyítvány (ha ilyennel rendelkezik)

A vállalkozói igazolvány megszerzéséhez egy kérelmet kell kitölteni, amelyet a leendő vállalkozás székhelye és tevékenységi köre szerint illetékes kamarától kell beszerezni. Pontos neve: Bejelentkezési adatlap egyéni vállalkozók részére (A kamarák elérhetősége: www.jogiforum.hu/kozerdeku/kozjegyzok.php) Bármelyik (kereskedelmi és ipar-, kézműves, agrár-) kamarához fordulhatsz, ők elkezdik az ügyintézést, és automatikusan átteszik az illetékes helyre.

A Bejelentkezési adatlap kitöltésében segítségedre lehet(nek):

• a nyomtatványon megtalálható a kitöltési utasítás

• az APEH tájékoztató füzet (az adózás formájának kiválasztásához) amit szintén a kamarai szolgáltató irodáknál lehet beszerezni

• a kamarai ügyintézők

Az igazolvány lehetőséget teremt arra is, hogy párhuzamosan több tevékenységet folytathass, és több telephelyet tarts fenn. (Amikor beadod a kitöltött Bejelentkezési adatlapot, az erkölcsi bizonyítványodat és az állandó lakhelyed címét kérik, mert ennek megfelelően jegyeznek be. Ez feltétlenül szükséges a kérelem leadásához)

A kérvény beadásakor a kamara szolgáltató irodájában kapott nyomtatványokat postán el kell küldeni a területileg illetékes APEH-nek, az Egészségbiztosítási Pénztárnak és az önkormányzatnak, mivel az igazolvány kézhezvételétől számítják az adók és a TB járulékok fizetésének idejét.

Ezután a kamara beszerzi az adószámot, társadalombiztosítási folyószámlát, statisztikai számjeled, valamint szükség szerint az adóazonosító jeled is. Ez számodra időmegtakarítás, hiszen csak a kamarához kell elmenni ahhoz, hogy megkaphasd az igazolványod, melyet a kamara 2-4 héten belül postai úton kiküld. Szintén ott kapod meg azt az egységcsomagot, ami tartalmazza azokat a nyomtatványokat, melyeket a vállalkozói igazolvány kézhezvétele után kell az érintett hatóságok (APEH, OEP, KSH) felé elküldeni.

Minthogy ezzel a kamara, szolgáltatást nyújt, a vállalkozónak a cégbejegyzésért fizetnie kell, de az egyéni vállalkozói engedély költsége szerény (erről a 36/1998. sz. IKIM-rendelet rendelkezik. "Az egyéni vállalkozói igazolvány kiadásának díja 5000 forint, a megváltozott adatok számától függetlenül az (1) bekezdés e) pontjában megjelölt adatmódosítás, valamint az egyéni vállalkozói igazolvány ügyfél kérelmére történő visszavonásának díja 2000 forint, az igazolvány pótlásának díja 3000 forint." 

Egyéb hasznos törvények  http://www.tring.hu/jogasz/magyar/index_m.htm ,IKM rendelet) Ne feledd, a kamaráknál tanácsadást is kaphatsz, szívesen elmagyarázzák, hogy egyes tevékenységek gyakorlásához milyen jogszabályban előírt képesítés szükséges, milyen hatósági engedélyek beszerzése elengedhetetlen.

Hatósági engedélyhez kötött tevékenység:

• Vendéglátó egység működtetéséhez: ÁNTSZ engedély

• Éjszakai szórakozóhely létesítéséhez: rendőrségi engedély

• Biztonságos üzemeltetéshez: tűzoltósági engedély

Képesítési követelményrendszer:

Vannak képesítéshez kötött tevékenységek, melyeket a vállalkozó csak abban az esetben folytathat, ha rendelkezik az előírt képesítéssel. Engedélyezett a tevékenység folytatása akkor is, ha a vállalkozó helyett alkalmazottja vagy segítő családtagja rendelkezik az előírt képesítéssel. (Több telephely esetén a képesítési követelményeknek valamennyi telephely vonatkozásában meg kell felelni. Ha a feltételeknek valamelyik telephely nem tesz eleget, a tevékenység gyakorlása tiltás alá esik.) Ha megvan az igazolvány, akkor vállalkozóvá váltál. A vállalkozás beindításakor kötelező törzstőke nincs (tehát nem szükséges fix összeget, alapító vagyont felmutatni), de a vállalkozásnak valamilyen összeggel be kell indulni (indító befektetések, pl. az első munka felkutatásának költségei). Emellett be kell szerezni a szükséges nyomtatványokat is: pénztárkönyv, nyugta tömb, vásárlók könyve, készpénzfizetési számlakönyv, bélyegző, névjegykártya J. Ezután szabályosan is meg lehet kezdeni a vállalkozói tevékenységet, amihez sok sikert kívánunk. Minden vállalkozónak az eredményéről, bevételeiről és kiadásairól számot kell adnia. Ezekről a kötelezettségekről kérdezd meg könyvelődet, nehogy elmulassz valamit.


Forrás:

  • Debreceni Egyetem - Pont Szolgáltató központ
  • Szegedi Tudományegyetem - Hallgatói Állásközvetítő és Karrier Iroda
  • Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem - Karrier Iroda
által kiadott KARRIER CD 2003 
Hozzászólások Kedves Olvasó! Jelentkezzen be és akkor hozzászólhat a témához!Webradio.hu - Szegedi, országos és sport hírek a nap 24 órájában!:Hírek arrow Karrier arrow Az egyéni vállalkozásContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player