Mese
A kisgömböc
KisgömböcHol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szegény ember, annak felesége és három leánya. Tavasszal a malacból nem volt egyéb, csak a kis gömböc.
A búzaszem
Bundavásár
Az öregek
A lyukas zokni
Az aranymozsár
Könyv
Hírlevél
Hírlevél
Programajánló
M�jus 2024
H K S C P S V
29301 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Ebben a h�napban
Színikínálat
Gyüjtemény
WebKozmo
Hetesi Erzsébet: Nem könnyû ma dékánnak lenni
Égetõ Mária: örülök, hogy tehetem, ami a dolgom és amit szeretek
Relax
Futballmeccsen
Vidám képek
Mese Mese
Melyik ér többet?
-külsõ-   2004 August 08, Sunday  
Melyik
Arra, arra, lefelé, egy kicsit felfelé, Tiszán túl, Dunán túl, hol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy király s annak három fia. Mikor mind a három fiú annyira felcseperedett, hogy serkedezett a bajuszuk, azt mondta nekik a király: - No édes fiaim, most már menjetek, lássatok országot, világot.
  Hozzszlsok Nyomtat E-mail PDF
Meghallgatom

Kattints a nagyobb rajzért!Arra, arra, lefelé, egy kicsit felfelé, Tiszán túl, Dunán túl, hol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy király s annak három fia. Mikor mind a három fiú annyira felcseperedett, hogy serkedezett a bajuszuk, azt mondta nekik a király: - No édes fiaim, most már menjetek, lássatok országot, világot.
Elindult a három királyfi három szép paripán s mentek hegyeken, völgyeken, erdõkön, mezõkön keresztül, hol lefelé, hol felfelé, de mindig csak elfelé.
Addig mentek, mendegéltek, míg egyszer csak egy rengeteg nagy városba értek. Kérdik a város végén egy fiútól: - hé, fiú, miféle város ez a falu? - Feleli a fiú, hogy ez a fehér király városa. Megörültek a királyfik, hogy király városába értek, mentek egyenest a királyi palotába, ottan is a király elé s elmondták, hogy kik s mik õk.
KattintsÖrvendett a fehér király a fiúknak, mert erõs barátságban volt az apjukkal. De hát még a királyfik örültek csak igazán, mikor meglátták a fehér király leányát. Sok szép leányt láttak a hazájukban, de ilyen szépet nem. Bezzeg közrefogták mind a hárman, kellették magukat, s ahogy a vacsorának vége volt, mind a három bement a király szobájába s megkérték a leányát mind a hárman.
- Hát én most melyiknek adjam? - tépelõdött a király. - Hej! Hej! Csak volna még két leányom! Mit csináljon? Egyiket sem akarta magára haragítani, hát azt mondta: - Halljátok, fiúk, én most egyiknek sem adom a leányomat, hanem menjetek tovább s amelyik mához esztendõre a leghasznosabb dologgal tér vissza, azé lesz a leányom. Itt a kezem nem disznóláb!
A fiúk kezet csaptak, s még hajnalban útra kerekedtek. Együtt mentek, amíg egy nagy rengetegbe nem értek, itt az út háromfelé ágazott, megegyeztek hát, hogy hárman háromfelé mennek s majd esztendejekor találkoznak ezen a helyen.
Elváltak békességgel, s ment ki-ki az útjára. Sok országot bejárt mind a három fiú, mindent jól megnéztek, vizsgáltak, egy s más dolgot megvettek, aztán ismét eldobták, mert még többet érõre akadtak. Hanem telt, múlt az idõ, vissza is kellett már fordulni, egy-egy dologban mégis csak megállapodtak mind a hárman s mire az esztendõ letelt, visszakerültek abba a rengeteg erdõbe, ahol egymástól elszakadtak.
Bezzeg, hogy mindjárt azt nézték, melyik mit hozott. A legidõsebb mondta: -Nézzétek, én egy olyan messzelátó üveget vettem, hogy a világ végére lehet vele látni. A középsõ azt mondta: - Én egy olyan köpenyeget vettem, hogy csak belé kell csongolyodni, s oda repít egy szempillantásra, ahova parancsolod. A harmadik azt mondta: - Én meg egy olyan narancsot vettem, hogy a halottnak, ha még nem telt el huszonnégy óra a halála után, csak az orra alá kell tartani, s egyszerre fölébred. Ahogy ezt mondják egymásnak, a legidõsebb belenéz a messzelátóba s hát Uram Jézus, csak kiejti a kezébõl ijedtében.
- Talán bizony valami rosszat láttál? - kérdették a testvérei.
- Jaj, ne is kérdjétek - halva fekszik a királykisasszony.
Belenéz a másik kettõ is a messzelátóba s hát csakugyan igaz: halva feküdt a szép királykisasszony. - Hamar, hamar - kiáltott a középsõ királyfiú - bújjatok a köpenyegembe, egyszeribe ott leszünk s hátha még fel lehet támasztani.
Belebújtak a köpenyegbe s hopp! már ott is voltak a király palotájában. A legkisebb királyfi eléveszi a narancsot, a királykisasszony orra alá tartja s lám, egyszeribe felpattan a szeme, mosolyog a szája!
Na, volt nagy öröm. Volt ám, de nem sokáig. Mert a királyfiak összevesztek a leányon. A legidõsebb azt mondta: - Engem illet, mert én láttam meg, hogy meg van halva.
A középsõ azt mondta: - Azt bizony megláthattad volna, ha nincs az én köpenyegem, még most is az erõben volnánk. Engem illet a leány.
- Ugye-e? - mondá a legkisebb. - Hát aztán mit értünk volna azzal, az egyik meglátta, a másik ide röpített, ha nincs az én narancsom?
Nem tudott igazságot tenni a király köztük, össze kellett hogy hívassa az ország bölcs embereit, hadd tegyenek azok igazságot. Ezek aztán összeültek, hét nap hét éjjel tanakodtak, az egyik erre beszélt, a másik arra, míg a hetedik éjjel mégis megegyeztek, hogy a legkisebb királyfit illeti meg a királykisasszony.
Ebbe megnyugodtak az idõsebb fiúk is s úgy járták a kállai kettõst az öccsük lakodalmán, hogy döngött belé a palota földje. Egyszerre csak, a nagy vigasság közben, eléveszi a legidõsebb fiú a messzelátóját s beléje kukkint.
Gyere csak, gyere - mondja a köpenyeges öccsének -, nézz belé s mit látsz?
- Látok - mondja ez - két szép leányt, mint két ragyogó csillag.
- No ha látsz, bújjunk a köpenyegbe s nézzük meg õket közelebbrõl.
Még meg sem gondolták jól, már ott is voltak. Az ám, király leánya volt az a két leány is. Megkérték a kezüket: adták, vitték a köpenyegben. Meg sem álltak hazáig. Hazaért ekkorra az öccsük is a feleségével.
Még csak most volt a víg lakodalom. A sánták is rúgták a port, ahogy tudták. Tál, tányér elég volt, étel, ital kevés volt, mégis minden jól volt.

Továbbbi írásaink:

Mátyás király meg az igazmondó juhász | Az aranymozsár | A lyukas zokni |

Az öregek | Bundavásár | A búzaszem | Melyik ér többet? | A kisgömböc


Hozz�sz�l�sok Kedves Olvas�! Jelentkezzen be �s akkor hozz�sz�lhat a t�m�hoz!Webradio.hu - Szegedi, orsz�gos �s sport h�rek a nap 24 �r�j�ban!:Hírek arrow GyûjteményContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player