Programajánló
Febru�r 2024
H K S C P S V
2930311 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
Ebben a h�napban
Legújabb lapok
traser
A "négymadár"
Emlékem
Emlékem
enigmaphoto
392. Búcsú
391. Szabad, demokratikus emlékmû
390. Búcsúzó baloldal
aromatic.hot.coffee
A hazugság maga...
Végjáték
Emberségbõl nullás
Ciprusi levelek 2006
9. levél
8. levél
7. levél
NÉGYmadár
NÉGYmadár
járóka
szabadszarka
LeveX Blog
Arad
Szeretem a hazám
Gwen Stefani - The Sweet Escape
sonsanford
Népszavazás, nemzetárulózás - mindig kampánytéma volt a kettõs állampolgárság
Friss naplók
Képes
NÉGYmadár
aromatic.hot.coffee
enigmaphoto
Naplók
LeveX Blog
Napl�k Naplk

A napl�z� haszn�lata

�SzF | C�mlap | Napl�z�k | S�g�
L�pjen be

A modern kori internetes angolban megjelent blog sz� magyar megfelel�je a napl�. B�r a napl� t�bbnyire csak saj�t haszn�latra sz�l, n�ha az seg�ti a napl� �r�s�t, ha mindenki olvashatja azt, ami senkinek sem mondhat� el. A napl�z�s legk�nyebb m�dja a gondolatok �s k�pek megoszt�s�nak.

A [Webr�di� - napl�z�] nem egy szokv�nyos (free)blog rendszer: a regisztr�lt felhaszn�l�k a Webr�di�s azonos�t�jukkal azonnal, automatikusan, haszn�lhatj�k a szolg�ltat�st, kezdhetik el �rni saj�t napl�jukat. Azt is megszabhatj�k, hogy napl�juk nyilv�nos, z�rk�r�, vagy esetleg mag�n-napl� legyen, de nyilv�nos bejegyz�seik c�mlapon val� megjelen�s�t is el�seg�thetik.

A [Webr�di� - napl�z�] minden napl�j�nak saj�t nevet �s k�pet adhat az �r�ja. A napl� azonnal el�rhet�v� v�lik a "naplo_neve.blog.webradio.hu" �s a "felhaszn�l�_azonos�t�ja.blog.webradio.hu" c�men, amennyiben ezek csak az angol sz�m �s bet�k�szlet (ASCII k�dt�bl�zat) kerektereit tartalmazz�k.

A [Webr�di� - napl�z�] napl�inak megjelen�s�t �s k�lalakj�t az �r�k egyre jobban befoly�solhatj�k, de minden egyes napl�bejegyz�s megjelen�se k�l�n is be�ll�that�. S�t, az �r� ak�r bejegyz�senk�nt be�ll�thatja, hogy a bejegyz�s nyilv�nos, komment�lhat� stb. vagy �ppen egyik sem.

A [Webr�di� - napl�z�] haszn�lat�nak felt�teleit a Webr�di� �ltal�nos Szerz�d�si Felt�telek dokumentum tartalmazza. Ezt a Webr�di� id�nk�nt aktualiz�lja. Ilyen esetben minden �rintett felhaszn�l�j�t egy h�ttel kor�bban �rtes�ti err�l, a rendszerben nyilv�ntartott email-c�m�n.

Figyelem! Minden esetben gondoskodjon jelszava megfelel� titokban tart�s�r�l, �s gondoskodjon emailc�m�nek helyess�g�r�l, hogy a Webr�di� �rtes�teni tudja, a [Webr�di� - napl�z�] napl�j�nak �gyeiben, valamint elfelejtett jelszav�t esetleg p�tolhassa.

A [Webr�di� - napl�z�] napl�inak bejegyz�seibe k�pek, k�dok, vide�k �s t�rk�pek is elhelyezhet�ek:

K�p K�d Audi�Vide� T�rk�p  
Tetsz�leges sz�m� k�p helyezhet� el. Ezeket a k�peket a rendszer automatikusan m�retezi, �s az �tm�retezett k�pekre automatikusan olyan linket helyez, mely a k�pet a monitoron elf�r� legnagyobb ar�nyos m�retben mutatja meg. Ehhez mind�ssze a megfelel� k�peket kell a bejegyz�shez csatolni az intuit�v kezel�kkel, azt�n a bejegyz�sbe a megfelel� helyre be kell szerkeszteni, hogy {mosimage}. A {mosimage} szavakat a bejegyz�s megjelen�sekor a rendszer a sorra j�v� csatolt k�ppel helyettes�ti. Ha a behelyettes�tett k�p automatikusan meghat�rozott k�pm�ret�vel az �r� nem el�gedett, lehet�s�ge van a k�pm�ret sz�less�g�t �s/vagy magass�g�t be�ll�tani a {mosimage width=40} vagy {mosimage height=80} t�pus� szavak beszerkeszt�s�vel, �s akkor a k�p sz�less�ge 40pixel, vagy magass�ga 80pixel lesz. Ugyancsak be lehet �ll�tani, hogy a k�pet a sz�vegben hov� rendezze a rendszer. Ekkor a fenti t�pus� szavakat m�g ki kell eg�sz�teni az "align" paranccsal, melynek �rt�ke left, right, vagy center lehet �s ennek megfelel�en a k�p a bejegyz�s keret�nek bal, jobb sz�l�n�l, illetve k�zep�n�l fog megjelenni. Teh�t {mosimage width=111 align=center} a k�pet 111pixel sz�lesre m�retezi �s a keret k�zep�n mutatja meg. Az els� csatolt �s sz�vegbe illesztett k�pet a rendszer a c�mlapokon is megmutatja a c�lnak megfelel� ar�nyban kicsiny�tve, �s olyan linket helyezve r�, mely a k�pet a monitoron elf�r� legnagyobb ar�nyos m�retben mutatja meg. Ha egy csatolt k�p megjelen�s�t el akarjuk ker�lni, akkor el�g {mosimage skip} sz�veget beszurnunk, �s az aktu�lis k�pet a rendszer ezen a helyen aktu�lisnak tekinti, de nem jelen�ti meg. (Ezzel el�rhet� az is, hogy az intro k�pe ne legyen a f�sz�vegben, hiszen r�gt�n a cikk elej�n kiadhatjuk a {mosimage skip} utas�t�st. Ha a mosimage elemnek m�r vannak param�terei, melyeket nem akarunk elvesz�teni, akkor a skip=1 param�ter megad�s�val mindezek meg�rz�se mellett hagyhatjuk ki a k�pet a megjelen�t�sb�l.)A napl�kban megjelen� �r�sok nem felt�tlen�l t�kr�zik a Webr�di� �ll�spontj�t.


Webradio.hu - Szegedi, orsz�gos �s sport h�rek a nap 24 �r�j�ban!:Hírek arrow BlogContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player