Programajánló
�prilis 2024
H K S C P S V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ebben a h�napban
Legújabb lapok
traser
A "négymadár"
Emlékem
Emlékem
enigmaphoto
392. Búcsú
391. Szabad, demokratikus emlékmû
390. Búcsúzó baloldal
aromatic.hot.coffee
A hazugság maga...
Végjáték
Emberségbõl nullás
Ciprusi levelek 2006
9. levél
8. levél
7. levél
NÉGYmadár
NÉGYmadár
járóka
szabadszarka
LeveX Blog
Arad
Szeretem a hazám
Gwen Stefani - The Sweet Escape
sonsanford
Népszavazás, nemzetárulózás - mindig kampánytéma volt a kettõs állampolgárság
Friss naplók
Képes
NÉGYmadár
aromatic.hot.coffee
enigmaphoto
Naplók
LeveX Blog
Napl�k Naplk

�ltal�nos Szerz�d�si Felt�telek
a napl�z� haszn�lat�hoz

C�mlap | Napl�z�k | S�g�
L�pjen be

A regisztr�ci�kor, illetve a rendszer haszn�lat�val �n elfogadja az al�bbi Felhaszn�l�si felt�teleket, ez�rt k�rj�k, figyelmesen olvassa el az al�bbiakat.

A Webr�di� id�nk�nt aktualiz�lja az al�bbi el��r�sokat, �s err�l egy h�ttel kor�bban, a rendszerben nyilv�ntart�tt email c�m�n �rtes�ti �nt.

Felhaszn�l�si felt�telek

 • �n mint felhaszn�l� felel�ss�ggel tartozik bejegyz�seinek tartalm��rt, az azokb�l, illetve az azok megjelen�s�b�l ered� k�rok�rt a [Webr�di� - napl�z�]-t semmif�le felel�ss�g nem terheli. Teljes k�r� felel�ss�ggel tartozik tov�bb� minden olyan szolg�ltat�s haszn�lat��rt, amelynek sor�n a jelszava felhaszn�l�sra ker�lt. Erre val� tekintettel k�rj�k, gondoskodjon jelszava megfelel� titokban tart�s�r�l.
 • Nem �rhat �s publik�lhat napl�j�ban a [Webr�di� - napl�z�] meg�t�l�se szerint m�sokat s�rt�, agressz�v, kiszor�t�, faj�ld�z� stb. bejegyz�seket, ellenkez� esetben a [Webr�di� - napl�z�] fenntartja a jogot, hogy a felhaszn�l� napl�j�t el�zetes figyelmeztet�s n�lk�l megsz�ntesse.
 • A felhaszn�l�knak a [Webr�di� - napl�z�] rendszer�ben r�gz�tett inform�ci�kat a Webr�di� a legnagyobb k�r�ltekint�ssel, szigor�an bizalmasan kezeli, azokhoz illet�ktelenek nem f�rhetnek hozz�.
 • A felhaszn�l�k szem�lyes adatait a Webr�di� legfeljebb statisztikai c�llal, illetve a [Webr�di� - napl�z�] rendszer�nek fejleszt�se c�lj�b�l haszn�lhatja fel, azt harmadik f�lnek ki nem adhatja.
 • A [Webr�di� - napl�z�] nem v�llal felel�ss�get a szolg�ltat�s le�ll�s�b�l ered�, �s/vagy az esetleges �zleti vagy mag�nterm�szet� inform�ci�k elveszt�s�b�l vagy egy�b anyagi vesztes�gb�l fakad� k�rok�rt.
 • A szolg�ltat�st tov�bbadni semmilyen fizet�s vagy ingyenes form�ban nem lehet.
 • A [Webr�di� - napl�z�] szolg�ltat�s�ra a M�diaweb Kft. adatv�delmi elvei �rv�nyesek az al�bbi megszor�t�sokkal.
  • A [Webr�di� - napl�z�] rendszere a felhaszn�l�k aktivit�s�r�l adatokat gy�jthet (logf�jlok: pl. bejelentkez�s ideje, gyakoris�ga, helye, m�dja), melyek nem kapcsolhat�ak �ssze a felhaszn�l�k �ltal a regisztr�ci�kor megadott egy�b adatokkal, sem m�s sz�jtok vagy szolg�ltat�sok ig�nybev�telekor keletkez� adatokkal, bele�rtve a M�diaweb Kft. egy�b szolg�ltat�sait. Ezek az inform�ci�k kiz�r�lag �sszes�tett �s feldolgozott (aggreg�lt) form�ban ker�lnek hasznos�t�sra a szolg�ltat�s esetleges hib�inak kijav�t�sa, min�s�g�k jav�t�sa �rdek�ben �s statisztikai c�lokra.
  • A [Webr�di� - napl�z�] fenntartja mag�nak a jogot, hogy a regisztr�ci�kor megadott adatok alapj�n felhaszn�l�inak c�lzott (perszonaliz�lt) rekl�m leveleket k�ldj�n.
  • A [Webr�di� - napl�z�] mag�ra n�zve k�telez�nek tekinti a Magyar Rekl�msz�vets�g �s a Magyarorsz�gi Tartalomszolg�ltat�k Egyes�let�nek etikai k�dex�t.

K�rj�k, csak akkor vegye ig�nybe szolg�ltat�sunkat, ha a fenti felt�telekkel egyet�rt.A napl�kban megjelen� �r�sok nem felt�tlen�l t�kr�zik a Webr�di� �ll�spontj�t.


Webradio.hu - Szegedi, orsz�gos �s sport h�rek a nap 24 �r�j�ban!:Hírek arrow BlogContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player