SZTE Hírlevél
Jól jár a diák, ha szemfüles
Minden diáknak megvan a maga „tuti” receptje a nyárra. Van, aki non-stop bulizássaltölti, de szép számmal akadnak olyanok, akik diákmunka után néznek. Nem árt azonban néhány dolgot tisztázni, mielõtt beleugrunk a mélyvízbe.
Orvosbálinvitáló
SZTE Hírlevél 2005/10
SZTE Hírlevél 2005/9
SZTE Hírlevél 2005/8
SZTE Hírlevél 2005/4
Universitas
SzTE hírek
Petri Tanítványok Konferenciája a SZAB-ban
Programajánló
M�jus 2024
H K S C P S V
29301 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Ebben a h�napban
Hírfolyam
14:42 
Csongrád megyében is támogatják a Mintamenza program terjedését
14:41 
Ukrán válság - Az oroszok hajók elsüllyesztésével foglyul ejtették az ukrán flotta egy részét
14:40 
Ukrán válság - Orosz lap: Viktor Janukovicsot állítólag infarktussal kórházban kezelik
14:38 
Versenyuszoda épül Gödöllõn
14:36 
Ukrán válság - Magyar katona vezeti az EBESZ katonai megfigyelõit
13:44 
Diszkótragédia - Fenntartotta a korábbi jogerõs ítéletet a Kúria a West Balkán-ügyben
Szeged
Szegedi hírek
Vízilabda ob I - Molnár Tamásék Diapolo Szeged VE néven folytatják
Pingvinfiókák születtek a Szegedi Vadasparkban
Színházi világnapi programok Szegeden
Választás 2014 – Bajnai: áprilisban hosszú távra eldõl, az ország merre halad tovább
Elindult az utastájékoztató-rendszer tesztüzeme a szegedi megállókban
Universitas
SzTE hírek
Szabó Gábor akadémikust javasolja rektornak a Szegedi Tudományegyetem szenátusa
Új gyakorlórendelõt adtak át az SZTE Fogorvostudományi Karán
Magazin
Uccai dumák
Jégesõ, világvége
Játék
Kivirágzás vezényszóra
Autók
Nagyon menõ: 570 lóerõs Lambóval jár suliba egy 15 éves lány
SZTE Hírlevél SZTE Hírlevél
SZTE Hírlevél 2005/6
Munkatársunktól   2005 December 26, Monday  

Szent- Györgyi Albert Orvos-és Gyógygyszerésztudományi Centrum márciusi Hírlevele Címszavakban: személyi döntések, minõségbiztosítás elsõként, Gyermekklinika-fejlesztés, állatkísérletek alapelvei
  Hozzszlsok Nyomtat E-mail PDF

Integrált minõségügyi rendszer a szegedi klinikákon

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központja az orvosképzést folytató hazai egyetemek közül elsõként szerezte meg egyszerre az ISO és a KES minõségbiztosítási tanúsítványokat. prof. dr. Lonovics János, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum elnöke ebbõl az alkalomból prof. dr. Szabó Gábor rektor és prof. dr. Benedek György ÁOK dékán, Mészáros János kontrolling igazgató és mások jelenlétében az alábbi bejelentést tette ez év július 26.-án az Új Klinika tantermében.

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központja minõségügyi rendszerének tanúsítási folyamata, másfél éves elõkészítõ munka eredményeként 2005 július elején zárult le. Az ISO 9001:2000 és a Kórházi ellátási Standardok követelményeinek megfelelõ integrált rendszert az egyik legjelentõsebb nemzetközi auditáló cég az SGS tanúsította. A progresszív betegellátás csúcsán álló egyetemi centrumok közül az orvos kar betegellátó egységeit magába foglaló Klinikai Központ az elsõ, amely a KES tanúsítással is rendelkezik az ISO 9001-es tanúsítvány mellett. A most tanúsított rendszer a Dél-Alföld legnagyobb egészségügyi központjaként mûködõ intézményben folyó klinikai szintû gyógyító tevékenységet kívánja segíteni és a hatékonyságát növelni. A követelményeknek való megfelelés nehézségei között nem csak a szervezet nagysága érdemel említést (a város hat különbözõ részén mintegy 30 klinika és intézet, valamint a mûködést támogató szervezeti egység 2300 fõ munkatárssal) hanem az is, hogy a napi gyógyító tevékenység mellett úgy kellett az orvosoknak és szakdolgozóknak részt venniük a rendszer kialakításában, hogy az a betegellátást ne befolyásolja.
A Centrum vezetõsége elkötelezett abban, hogy a magas szintû szakmai munka további fejlesztésén túl, a jövõben még több figyelmet kell fordítani a betegek elégedettségének növelésére és a meglévõ korlátozott anyagi források optimális felhasználásának érdekében a mûködés hatékonyságának javítására.
A Centrumnak sajátos helyzetébõl adódóan összetett stratégiai célja van: a Szegedi Tudományegyetem egyik meghatározó egységeként tovább növelni az egyetem hírnevét magas szintû oktatási, kutatási és nemzetközi összehasonlításban is elismert klinikai betegellátó tevékenységével.


MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészt Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., képviseletében: dr. Botka László polgármester) továbbiakban Önkormányzat, másrészrõl a Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13., adószáma: 1 5329815 2 06, képviseletében: dr. Szabó Gábor rektor és prof. dr. Lonovics János elnök), továbbiakban SZTE között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:


I. Elõzmények:

1. Az Önkormányzat a 787/2004. (X.29.) Kgy. Határozatával jóváhagyta a SZMJV Önkormányzat Gyermekkórháza és a hozzátartozó, részben önállóan gazdálkodó SZMJV Önkormányzat Ifjúsági Szakorvosi Ellátása, mint megszüntetésre kerülõ önkormányzati intézmények által végzett egészségügyi feladatok ellátásának az SZTE részére történõ átadását.
2. Az Önkormányzat és az SZTE kiemelt célnak tekintik a Gyermekklinika fejlesztését, a gyermek rehabilitációs részleg kialakítását.

II. Megállapodás tárgya, felek jogai és kötelezettségei:

1. Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése a 34/2005. (VI.29.) Kgy. Rendeletében a központi gazdálkodás felhalmozási kiadások egészségügy elõirányzatából 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió Ft egyösszegû támogatást biztosít az SZTE részére.
2. Az Önkormányzat vállalja, hogy a II/1. pontban rögzített támogatás összegét a jelen szerzõdés aláírását követõ 30 napon belül egy összegben átutalja az SZTE 10028007-00282802 számú bankszámlájára kizárólagosan az SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika felhasználási jogosultságára.
3. SZTE a támogatás kiutalása elõtt igazolja, hogy a köztartozásait (VÁM, APEH, helyi adók, illeték) maradéktalanul megfizette, vagy köztartozásainak átütemezésérõl szerzõdést kötött.
4. SZTE vállalja, hogy az igénybevett támogatás felhasználásáról részletes pénzügyi elszámolást készít, és azt az Önkormányzat Városüzemeltetési Irodája részére 2006. január 31. napjáig megküldi. Az elszámolási határidõt indokolt esetben a Támogatott írásbeli kérésére a Támogató meghosszabbíthatja.
5. SZTE tudomásul veszi, hogy amennyiben elszámolási kötelezettségét nem teljesíti, úgy részére újabb támogatás 3 évig nem folyósítható.
6. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2004. decemberében lérejött Megállapodás alapján az SZTE részére térítésmentes használatába adott Gyermek Pszichiátriai Gondozó (Szeged, Stefánia 2. sz. hrsz. 3983) helyiségei a Gyermekgyógyászati Klinika „B" részleg telephelyre (Szeged, Temesvári krt. 35.) történõ áthelyezését követõen az Önkormányzat részére az új telephelyre vonatkozó ÁNTSZ mûködési engedély megadását követõen, haladéktalanul visszaadásra kerülnek.
7. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
8. Felek egymás közötti esetleges vitás kérdéseiket békés úton rendezik, ennek sikertelensége esetén a felek alávetik magukat a Szegedi Városi Bíróság illetékességének.

 Felek ezen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezõt a mai napon jóváhagyólag aláírták.

Szeged, 2005. augusztus 22.

    dr. Botka László    prof. dr. Szabó Gábor
    SZMJV Önkormányzat    Szegedi Tudományegyetem
    Polgármester    rektor

    dr. Tráser Ferenc    prof. dr. Lonovics János
    Szegedi Tudományegyetem    Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum
    gazdasági és mûszaki fõigazgató    centrumelnök

    prof. dr. Túri Sándor
    tanszékvezetõ egyetemi tanár
    klinika igazgató
Hozz�sz�l�sok Kedves Olvas�! Jelentkezzen be �s akkor hozz�sz�lhat a t�m�hoz!Webradio.hu - Szegedi, orsz�gos �s sport h�rek a nap 24 �r�j�ban!:Hírek arrow UniversitasContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player