Programajánló
M�jus 2024
H K S C P S V
29301 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Ebben a h�napban
A témakörbõl


Magántanár
Színigazgató választás
Igen az ingyenes felsõoktatásra
Százötezer legyen a tandíj
Kiszorulhatnak a szegények a felsõoktatásból
Megszûnhetnek a kis szakok
Gólyabál 2006
Utolsó 7 beszólás


Új részönkormányzatok! Hogy is van ez???
Magántanár
Pick Szeged 2011 nyártól
Válasz/Re:Pick Szeged 2011 nyártól
Szeged problémái
PICK szurkolók vs. MKB szurkolók fikázós topikja
Válasz/Re:Pick Szeged 2011 nyártól
Hírfolyam
14:42 
Csongrád megyében is támogatják a Mintamenza program terjedését
14:41 
Ukrán válság - Az oroszok hajók elsüllyesztésével foglyul ejtették az ukrán flotta egy részét
14:40 
Ukrán válság - Orosz lap: Viktor Janukovicsot állítólag infarktussal kórházban kezelik
14:38 
Versenyuszoda épül Gödöllõn
14:36 
Ukrán válság - Magyar katona vezeti az EBESZ katonai megfigyelõit
13:44 
Diszkótragédia - Fenntartotta a korábbi jogerõs ítéletet a Kúria a West Balkán-ügyben
Szeged
Szegedi hírek
Pingvinfiókák születtek a Szegedi Vadasparkban
Színházi világnapi programok Szegeden
Színházi világnapi programok Szegeden
Elfogadták szegedi önkormányzat 2014-es költségvetését
Választás 2014 – Botka: az Orbán-kormány leváltható
Jelenlévõk
Bel�pettek:
Friss témák
Szeged
Pick Szeged 2011 nyártól
Universitas
Magántanár
Szeged még
Szeged problémái
Aki rátalál Szeged Nagy e-Könyvére...
Pick Sz. Kézilabda
Pick Szeged 2011 nyártól
Válasz/Re:Pick Szeged 2011 nyártól
PICK szurkolók vs. MKB szurkolók fikázós topikja
Válasz/Re:Pick Szeged 2011 nyártól
J
Válasz/Re:Pick Szeged 2011 nyártól
2015-VB-Katar-Tippverseny
2014-Dánia-EB-Tippverseny
Tipp - 2013 VB Espana
Játi és Winetu nagy beszégetése a világról
Pick Szeged 2009 nyártól
2012-Férfi EB Tippverseny
2011.Jún. ANKÉT-szurkolói kérdések
PickFun
A PickFunok hivatalos fóruma
Sz. Beton Vizilabda
Szeged Beton vízilabda fórum
SzTE-Szedeák
Négy között az SZTE-SZEDEÁK
Sport még
A Loki 2009 BL mérkõzései
(ön)kormányzat
Új részönkormányzatok! Hogy is van ez???
Politika még
Orbán Viktor teljhatalomra készül
Gazdaság
KSH: tovább csökkentek a reálbérek
Ami a többibe nem fér
Kétségbeesett anyuka
N�h�ny tov�bbi t�mak�r
Közlekedés: Motorizált
Közlekedés: Önerõs
Közlekedés: Közlekedés még
Kultúra: Események
Kultúra: Filmek
Kultúra: Újságok
Kultúra: Kultúra még
Jól-lét: Intim zóna
Jól-lét: Jól-lét még
Privát: Pick Szeged zárt fórum
F�RUM FRUM

Kezd�oldal | Sz�lk�vetett n�zet | S�g�
Keres�s:
Akt�v t�m�k az utols�
a legutols hozzszlsokat az rasztalra teheti - a legutols� hozz�sz�l�sokat az �r�asztalra teheti
Kedves Olvas�! Jelentkezzen be �s akkor hozz�sz�lhat a t�m�hoz!
Szeged Universitas Színigazgató választás
Szerz� Hozz�sz�l�s
Phil
Kissé elfogult, de van benne igazság...


A levelet NEM én írtam.
Még egyszer a szegedi színházról


Tisztelt Képviselõ Hölgyek és Urak!

Engedjék meg, hogy néhány megjegyzést fûzzek a nemrég lezajlott színidirektor választáshoz. Nem bízom abban, hogy megfontolják, mégis kiteszem a megszokott udvariassági formulát: ajánlom szíves figyelmükbe.

A kitûzött cél. A szegedi színház egy évtizede lekerült az ország színházi térképérõl, mind Korognai, mind a Székhelyi kinevezése tévedés volt. Ebben az idõszakban a színház elveszítette bérleteseinek jelentõs részét: a nyáron, a szegedi felnõtt lakosság körében végzett, a kultúrafogyasztást vizsgáló felmérés szerint a megkérdezettek 41%-a nyilatkozott úgy, hogy volt bérlete, ma csak 7,7 %-nak (!) van. Mûvészek vezetésével semmilyen fejlõdést nem sikerült elérni, sem az intézményi presztízs, sem a mûvészi színvonal, sem a népszerûség területén, ehelyett lassú, folyamatos leépülést tapasztaltunk. Az értelmes cél így a kedvezõtlen folyamat megállítása és visszafordítása kellett legyen. A sikert, két karakterszínész után, most egy nem a legjobbak közt jegyzett karmestertõl tetszenek várni.

A professzió. A döntéshozók fejében láthatóan szezon és fazon kavarog. A piacgazdaság körülményei között mára lassan elhal az a régi vélekedés, hogy mûvészeti intézmény élére feltétlen mûvész kell. A színmûvészetin és a zeneakadémián mûvészetet tanítanak, viszont az intézményvezetés mára önálló diszciplína, kultúraközvetítõ intézmények esetében ez a kulturális menedzser (a vonatkozó MKM rendelet szerint, ami a betöltendõ pozíciók között elsõ helyen nevesíti kultúraközvetítõ, mûvészeti intézmények vezetését). Megjegyzem, a szegedi közönség számára ez a különbség teljesen világos: a nyári vizsgálat eredményei szerint a kulturális menedzser, mint professzió, beérte a mûvészt, a színház élére egyformán alkalmasnak tartják mindkettõt.
A szegedi színház „eredményességét” tekintve, sokakkal együtt én is úgy vélem, valóban kell az elismert mûvész, de a színpadra, és nem az igazgatói székbe.

A pályázatok. Bár a városvezetés szándéka szerint most is úgy kellett volna történnie mindennek, ahogyan eddig (a dolgozatokat csak képviselõ olvashatja, már aki befárad a hivatalba, és ott betekintést kér), most, elõször a színidirektor-választások nem éppen dicsõséges történetében, a pályamunkák nyilvánosságot kaptak. (http://www.szegedinemzeti.szinhaz.hu/) A színházbarát közönség is olvashatta, véleményezhette a jelöltek helyzetértékelését, vezetõi és mûvészeti koncepcióit. Mindenki láthatta, hogy a kulturális menedzser jelölt tudományos módszerekkel végzett vizsgálat adataira épített, a tényekkel koherens fejlesztési koncepciót vázolt, népszínházat akart, és igen komoly színház-szakmai támogatói kört nyert meg. A többiek az általánosságok szintjén értekeztek – a jókat értékelni kell, a gyengéktõl meg kell válni, a színháznak a városi kezdeményezésék élére kell állni, a közönséget meg kell becsülni, a szegedi mûvészi potencia olyan, mint az atomreaktor feszültsége maghasadás elõtt (?!), és ehhez hasonlók -, de meg kell hagyni, legalább nem bántó módon, intelligensen írogattak. Tényszerû helyzetértékelést ugyan nem láttunk, intézményvezetõi és mûvészi koncepciót csak általánosságokban, vezetõi csapatot nem mutattak be, támogatóik nem voltak. Önöknek kellett mindezt értékelni, önállóan, vagy szakértõik segítségével: megannyi tanár, kulturális területen vezetõ, és egyetemi ember. Ha bárki képes félretenni a személyes, és a külsõ (pl. politikai) attitûdöket, és némi (elvárható) szakszerûséggel csak a pályamunkákra koncentrál, akkor számára nem lehet kétséges a dolgozatok közötti minõségi különbség. Ha a kulturális menedzseré a jeles, akkor a többieké legfeljebb elégséges.

A döntés. Önök, Hölgyeim és Uraim, megfeledkeztek a nyilvánosságról, és a legnagyobb lelki nyugalommal egy elégséges szintû pályamunkát osztályoztak jelesre, és hoztak ki gyõztesnek. Most ne firtassuk, hogy ezt tudatlanságból, érdektelenségbõl, személyes elfogultságból, vagy csak szolgalelkûségbõl tették, a döntésen ez már nem változtat, számoljanak el önmagukkal.
Kérem, legalább ne hangoztassák, hogy a kinevezett kiváló menedzser. Az általa 10 éve vezetett kulturális intézmény Szegeden a legkevésbé elfogadott, a legkevésbé támogatott, a legkevésbé népszerû – ez tény. Azzal se tessenek dicsekedni, hogy elsöprõ többséggel választották meg, egy jelölt esetében ez rossz emlékeket ébreszt. És kérem megjegyezni: az elégséges nem jó, pláne nem jeles. Az elégséges. Igazgató-karnagy úr kinevezése amúgy komoly jogi aggályokat is felvet, már ha tetszenek néha olvasni a Kjt-t.
Úgy vélem, valakinek szóvá kell tenni: Önök arcot vesztettek. Ez a teljesítményük elfogadhatatlan, én, mint tanár és választópolgár, elégtelenre értékelem. Saját elfogulatlanságukat, felkészültségüket, szakmaiságukat, mindazt, amiért tartjuk Önöket, lenullázták. Ha most, a nyilvánosság elõtt így döntöttek, akkor vajon hogy megy ez Önöknek a megszokott módon, nyilvánosság nélkül? Rossz belegondolni. (Most az következne, hogy szégyelljék magukat, de nem következik, mert minek.)

Óvatos prognózis. Gyüdi karnagy úr pályázatában csak Juronics Tamást, a Szegedi Kortárs Balett koreográfusát nevesítette, mint a színház leendõ mûvészeti vezetõjét. Mostanában került nyilvánosságra Telihay Péter neve, mint fõrendezõé, prózai tagozatvezetõé. Mindkettejük munkásságát nagyra becsülöm, de köztudott, hogy mindketten öntörvényû, erõs egyéniségek (ez nem baj), akiknél a mûvészi önmegvalósítás minden más elõtt-fölött áll (ez a baj). Félõ, hogy irányításukkal a szegedi színház nem a kívánatos népszínházi irányba fejlõdik – ami nem egy szûk értelmiségi elitnek, hanem mindenkinek játszik, erõs közönség-, és nézõ-utánpótlás nevelõ programmal, bérleteseit visszahódítva -, hanem éppen ellenkezõleg. Hogy a már most borítékolható vezetõi érdekellentétekrõl ne is beszéljünk. (Telihay amúgy érdekes: nemrég ugyanez történt Szolnokon, és felháborodva tiltakozott a szinhaz.hu interjúban, ám most szó nélkül beáll a sorba, a szegedi Balázs Péter mögé. )

Tanulság. Ha manapság valaki színidirektornak pályázik, legyen a polgármester embere. Ez bõven elég. Nem kell jó pályázat, szakmaiság, koncepció pláne, megújulásról fõleg ne tessék írni, okosan értekezni sem kell, elég néhány lapos közhely, néhány oldalon. A tudományos igénnyel felmért tényeket a színház kulturális környezetérõl a döntéshozók kifejezetten utálják hallani. Ami nem kell, az a minõség. Az gyanús és veszélyes. Tessék szürkének, középszerûnek lenni. Azok a színházi érdekcsoportok, akik közül hol ez, hol az jelenti ki magáról, hogy õ a "szakma", nem igazán számítanak, sõt, az is lehet, kiállásukkal csak bajt okoznak. De nem is állnak ki. A szakmai bíráló testületben ne nagyon tessék reménykedni, oda a polgármester eleve küld két színházi dolgozót (a közalkalmazotti tanács és a szakszervezet képviselõjét), a szakértõk közül is õ válogat, a Színházi Társaság delegáltját meg, ha nem tetszik neki, kirúgja. Így a szavazati arány, ha csak csoda nem történik egy-egy merész átállással (nem történik), eleve a döntéshozónak kedvez. Tekintélyes értelmiségi megszólalása a jelölt érdekében: komoly hátrány. Nagyjából így volt Sopronban, Gyõrött, Szolnokon, Zalaegerszegen (bábszínház), Veszprémben, és most fõleg így Szegeden. Az optimisták persze remélhetik, hogy nem így lesz Kecskeméten, Székesfehérváron és Kaposváron.

Végül. A miniszter megfontolhatná végre a pályázatosdi eltörlését. Látjuk, a törvény annyit ér, mint egy darab sajtpapír, mert a pályamunka nem számít. Akkor inkább döntse el a helyi tartományúr, melyik székben kit akar látni, és ültesse oda. Ne körülményeskedjünk. Arra pedig mindig lehet hivatkozni, hogy nehogymá’ a pestiek monnyák mög, micsinájjunk! A helyi kulturpotentátok keble dagad majd a büszkeségtõl, Porlódot meg továbbra is belengi a provincializmus penetráns lábszaga.


Jóni Gábor
Phil
2008-03-14 16:04: Színigazgató választás
Kedves Olvas�! Jelentkezzen be �s akkor hozz�sz�lhat a t�m�hoz!
Szeged Universitas Színigazgató választásWebradio.hu - Szegedi, orsz�gos �s sport h�rek a nap 24 �r�j�ban!:Hírek arrow FórumContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player