Webradio.hu - Szegedi, országos és sport hírek a nap 24 órájában! :: ElismerĂ©sek a Csongrád megyei rendõröknek
KĂ©k hĂ­rek Nyomtat Ablak bezárása
Elismerések a Csongrád megyei rendõröknek
MunkatársunktĂłl   2010 March 13, Saturday  

A Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság az 1848-’49-es Forradalom Ă©s Szabadságharc 162. Ă©vfordulĂłja alkalmábĂłl pĂ©nteken megemlĂ©kezĂ©st tartott. Az ĂĽnnepsĂ©gen a Fõkapitányság munkatársai tevĂ©kenysĂ©gĂĽk elismerĂ©sekĂ©nt jutalmakat vehettek át.
A Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság hazánk nemzeti ünnepe, az 1848-'49-es Forradalom és Szabadságharc 162. évfordulója alkalmából pénteken megemlékezést tartott. Az ünnepségen a Fõkapitányság munkatársai tevékenységük elismeréseként jutalmakat vehettek át.

A Magyar Köztársaság Elnöke a Magyar Köztársasági Érdemkereszt Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt fokozatát adományozta Kósa András r. alezredesnek, a Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság Hivatal Titkársági Osztály vezetõjének.

A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere a szakterületén végzett kiemelkedõ munkája elismeréséül Szent György Érdemjel kitüntetõ címet adományozott Zsombó Zoltán r. törzszászlósnak, a Szentesi Rendõrkapitányság körzeti megbízottjának.

A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere a szakterületén végzett kimagasló tevékenysége elismeréséül soron kívül rendõr fõhadnaggyá léptette elõ dr. Szenti Szabolcs r. hadnagyot, a Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtószóvivõjét.

Az Országos Rendõr-fõkapitányság vezetõje a rendõrség sajtó és tömegkommunikációs tevékenységében, valamint a korszerû rendõrségkép kialakítása és terjesztése érdekében kifejtett kiemelkedõ tevékenysége elismeréseként rendõrségi Aranytoll tárgyjutalomban részesítette dr. Tuczakov Szilvána r. õrnagyot, a Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság Hivatal Titkársági Osztály vezetõ-helyettesét.Az országos rendõrfõkapitány a szolgálat példamutató teljesítéséért soron kívül rendõr alezredessé léptette elõ Varga Mihály r. õrnagyot, a Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság Humánigazgatási Szolgálat vezetõjét, dr. Rádi Norbert r. õrnagyot, a Hódmezõvásárhelyi Rendõrkapitányság vezetõjét, valamint dr. Molnár Attila r. õrnagyot, a Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság Egészségügyi és Pszichológiai Alosztály vezetõjét.

Az Országos Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Fõigazgatója a rendõrség munkájának segítése terén kifejtett eredményes munkája elismeréseként pénzjutalomban részesítette prof. dr. Dombi Györgyöt, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszeranalitikai Intézet igazgatóját és dr. Gáspár Róbertet, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet egyetemi docensét.

A Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje a rendõrségi kommunikáció elõsegítése terén kifejtett kimagasló szakmai munkája elismeréseként tárgyjutalomban részesítette dr. Cseh Attilát, a Csongrád Megyei Bíróság elnök-helyettesét.

A Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje a megye határszakaszán az illegális határátlépést elkövetõ személyek elfogásában nyújtott segítõ közremûködéséért ajándék utalvány elismerésben részesítette Turó Istvánt, a Röszkei Polgárõr Egyesület vezetõjét, valamint Bödecs Zoltán és ifj. Fekete Tibor, röszkei polgárõröket.

A Vám- és Pénzügyõrség országos parancsnoka a Vám- és Pénzügyõrség szerveivel közösen végzett eredményes szakmai tevékenysége és kiemelkedõ munkája elismeréséért pénzjutalomban részesítette Baranyi Ferenc r. fõtörzsõrmestert és Nagy János r. fõtörzsõrmestert, a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség határrendészeit.

Ezen túlmenõen dicséretben és jutalomban 12 fõ részesült.

Ablak bezárása